Torkjell Haugerud Minneskrift

Kjøp
  • kr 80,00 NOK

Utgjeve i samband med avdukingi av monument over Torkjell Haugerud 7. august 1966

Olav Fjalestad

80 sider

Heftet til minne om spelemannen Torkjell Haugerud inneheld artiklar av Jon Hvitsand om ættebakgrunnen hans og Olav Kielland som skriv om kunstnaren Torkjell Haugerud.

Vidare finn vi artiklar av Geirr Tveit, Halldor Meland, Eivind Groven, Oline Øverland, Hans og Halvor J. Sandsdalen, Jon G. Helland, Haldor Hegge og Jostein Meland m. fl.

Programmet for musikk-kvelden i Bø 1966 til Torkjell Haugeruds 90 års minne finn du også her.