Til stuls på Sauheradfjella

Kjøp
  • kr 300,00 NOK

Forfattar: Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen

ISBN 978-82-993412-1-9

Utgjevar/Forlag: Sauherad Historielag

Årstall: 2013

Antall sider: 200


Til stuls på Sauheradfjella er en bok for bygdefolk og alle som benytter Sauheradfjellas

flotte natur til rekreasjon sommer og vinter.

Om budeia, stulsprodukter, stulsdriftens lange historie og

mange ulike sider ved livet på stulen med illustrasjoner og en

mengde gamle og nye bilder.

Her finner du blant annet stoff om:

• Stulenes beiteområder.

• Stulsveiene.

• Eierforholdene.

• Fossum Verks oppkjøp.

• Intervjuer med en rekke personer som opplevde det aktive stulslivet.

• Et svært rikt bildemateriale