Spelemannslaget Bøheringen 1934 - 2009

Kjøp
  • kr 150,00 NOK

Organisert arbeid for tradisjonsmusikken på hardingfele i Bø gjennom 75 år

Asbjørn Storesund

Telemark Museum

2009

ISBN 82-90692-20-3

Organisert arbeid for tradisjonsmusikken på hardingfele i Bø gjennom 75 år.

Bøker om hardingfeletradisjonen handlar gjerne i første rekkje om meisterspelemennene. Denne boka fokuserer derimot meir på underskogen i spelemannsmiljøet.

Spelemannslaget Bøheringens historie tar for seg vilkåra til hardingfelemusikken i overgangsperioden frå tida da denne musikken var musikken til bygdefolket og fram til i dag da den blir dyrka på grunn av sine musikalske kvalitetar på kappleikar og konsertar, som inspirasjon til nyskaping og som identitetskapar for spesielle grupper.

Asbjørn Storesund har vore formann i Spelemannslaget Bøheringen i 23 år og har samla mykje informasjon om gamle spelemenn, felemakarar og slåttetradisjon. Han har arbeidd som lærar og forskar ved Telemark Distriktshøgskole/Høgskolen i Telemark frå 1974 til 2007.