Spel og Dans

Kjøp
  • kr 200,00 NOK

Boka er utgjeve av Bø Trykk i samarbeid med Telemark Fylkeslag for Folkemusikk og -Dans og Telemark Historielag

Forfattarar av kapittel i boka:

Gerhard Hedlund, Aasmund Olsnes, Magne Myhren, Asbjørn Storesund, Knut Buen, Olav Solberg, Jan Petter Blom, Ingebjørg Gravjord, Arne Vinje og Stein Versto.

ISBN 82.990834-1-9

165 sider

Dette er ei praktbok som samlar kunnskapar om folkemusikken, kvedinga, bygdedansen og bunadene våre, og som samstundes ser stoffet inn i ein historisk samanheng.