Saude og Nes Utvandrarar 1843-1914

Kjøp
  • kr 150,00 NOK

Pionertid 1843-1865

Forfattar: Arnt Edvin Håtveit

ISBN nr 82-993412-0-5

Utgjevar/Forlag: Sauherad Historielag

Årstall: 2000

Antall sider: 136

Utgjeve i samband med 175-års jubileum for den fyrste organiserte utvandringa frå Norge til USA.

Den eine delen av boka tek for seg pionertida, medan den andre tek for seg lister over dei som utvandra for kvart år og sortert etter gardane i Sauherad. Frå 1843 til 1914 utvandra mellom 2.000 og 2.500 menn, kvinner og barn frå Sauherad.