Olav G. Helland og felemakerkunst i Telemark fram til 1960-årene

Kjøp
  • kr 390,00 NOK

Forfatter: Kjell Chr. Midtgaard

Scordatura Forlag

ISBN 978-82-994375-2-3

208 sider

Forfatteren, Kjell Chr. Midtgaard, er spelemann med mangeårig interesse for hardingfela som instrument og som kulturobjekt. I 1997 utgav han boka «Gunnar Røstad. Hardingfelemakaren» om fiolinmakermiljøet i Christiania, hvor Gunnar Røstad var den fremste representanten.

Denne boka er en oppfølging av boka fra den gang og omhandler en annen og like viktig del av felemarkeriet her i landet – den som har funnet sted i Telemark over de siste par hundre år, ført fram til 1960-tallet. Det er en epoke som var helt sentral i felemakeriet i Norge. Og den mest sentrale i denne var var felemakeren Olaf G. Helland fra Bø. (1875-1946)