Husmannsoge Band 3

Kjøp
  • kr 550,00 NOK

Forfattar: Finn Rønning
ISBN: 978-82-690066-6-7
Utgjevar: Bø Museum 2021

Band III: Her finn ein husmannsplassar knytt til gardane frå Oteholt langs elva på nordsia o ned til Skoe på sydsida av elva-¨.