Høgtider i året og livet

Kjøp
  • kr 280,00 NOK

Tradisjonar i Telemark

Redaktør Guro Nordby

Telemark Bygdekvinnelag

ISBN 978-82-303-09025

Det er naturleg å dele ei bok som dette i to, dei kyrkjelege høgtidene som er knytt til årets gang, og dei høgtidene som er knytt til livets gang. Boka har som tidsramme perioden 1850-1950, men med eit blikk både til tida før 1850 og etter 1950. Boka er resultat av to innsamlingar av stoff gjort av bygdekvinnelaga i Telemark. Den første innsamlinga fann stad i 1970-åra, gjennom «Institutt for sammenliknende kulturforskning» i Oslo.

Den andre er gjort dei seinaste åra, med tanke på denne boka.