Glimt fraa Telemork

Kjøp
  • kr 100,00 NOK

Segner og Soger

Chr Gunnhjem

Erik St. Nilssens Bokhandel

1915, opptrykk 1980

292 sider

Boka er eit fotografisk opptrykk frå 1980 av utgåva frå 1915.

Forfattaren skriv om bygdeborgar og gravhaugar i Sauherad, om Hestaas-mannen som gjorde Gullnaas-mannen um til ei padde, om Talleiv Gaasetjønn, Fjellmann-Jon, Torstein Norendal, kyrkjer og prestar, Spaa-Eilev, bjørnesogur og mykje meir.