"de sal: folches kisteklæder" i Bø Gamle kyrkje

Kjøp
  • kr 150,00 NOK

Graver frå 1600- og 1700-åra

Forfattar: Ingebjørg Gravjord

ISBN: 82-90692-34-2

Utgjevar: Telemark Museum 2005

Kven ligg gravlagde under golvet i Bø gamle kyrkje?

Vi ser på kister, kisteutstyr og klenad av dei døde og jamfører dette materialet med andre, tilsvarande graver i Norge og Norden.

Dette er ein del av vår historie som har vore lite omtala og er såleis ukjend for dei fleste.

Boka gjev den første samla presentasjonen av temaet i vårt land.