Christine Storm Munch og hennar kokebok

Buy this
  • kr 395,00 NOK

Redaksjon: Johan Storm Munch, Ivar Teigum, Arne Brimi og Torveig Dahl

Gudbrandsdalsmusea

ISBN 978-82-93297-04-8

2016

208 sider

Utgjevarane skriv i forordet:

Det er med stor glede vi presenterer denne boka om Christine Storm Munch (1746-1825), om hennar liv og lagnad, og om matoppskriftene hennar. Ho var ei klok kone som hjelpte folk i bygda med naturmedisin og gode råd, var mor til 13 ungar, av dei voks 9 opp, var prestefrue, hadde god innsikt i bruk av både framande og lokale råvarer.

Vi har hatt to redaksjonar, ein for lokalhistoria og ein for oppskriftene. Til matredaksjonen har kokkane Arne Brimi og Per Ivar Berget vore parhestar.

Vonar boka blir til inspirasjon og glede for mange nå og i framtida.