Bygdebanken - Bø Sparbank 1852 - 1977

Kjøp
  • kr 50,00 NOK

Jostein Nerbøvik

ISBN 82-990468-0-7

1977

200 sider

Omtale henta frå bokomslag: Bø Sparebank er no 125 år, og markerer dette m.a. ved å gje ut denne banksoga. Hovudtittelen BYGDEBANKEN skal syne kor nær bygda og banken har stått saman opp gjennom tidene. I denne boka får såleis lesaren ikkje med einast den indre bankutviklinga – som sanneleg kan vere spennande nok – men og viktige drag or den allmenne soga og ikkje minst bygdesoga.

Dei tre hovudbolkane i boka heiter: Vekst og krise (1852-1902), Gode og dårlege tider (1902-1940) og Velstand og vekst (1940-1977).

Boka er rikt illustrert med bilete, utdrag frå protokollar og liknande. Jostein Nerbøvik er undervisningsleiar i historie ved Telemark distriktshøgskole.