Bøsoga, Band I

Kjøp
  • kr 350,00 NOK

Forfattar: Stian Henneseid

Utgjevar: Bø kommune

Band I omhandlar desse gardane, husmannsplassar, fråskilde bruk og tomter:

Bø, Nordbø, Eikja, Eikjarud, Brenne, Åse, Uvdal, Tveiten og Dalen-eigedomane (opphavleg husmannsplassar til Skoe).