Bøsoga, 3 valfrie band

Kjøp
  • kr 900,00 NOK

Forfattar: Stian Henneseid

Utgjevar: Bø kommune

Band I omhandlar desse gardane, husmannsplassar, fråskilde bruk og tomter:

Bø, Nordbø, Eikja, Eikjarud, Brenne, Åse, Uvdal, Tveiten og Dalen-eigedomane (opphavleg husmannsplassar til Skoe).

Band II omhandlar desse gardane med husmannsplassar, fråskilde bruk og tomter:

Jønneberg, Forberg, Espedalen, Fossheim, Sisjord, Haugerud, Sanda, Kleppen, Grivi, Lia og Torstveit.

Band II omhandlar desse gardane med husmannsplassar, fråskilde bruk og tomter:

Jønneberg, Forberg, Espedalen, Fossheim, Sisjord, Haugerud, Sanda, Kleppen, Grivi, Lia og Torstveit.

Band IV omhandlar desse gardane med husmannsplassar, fråskilde bruk og tomter:

Askildt, Valen, Gåra, Vestgarden, Roteberg, Haugland, Ågetveit, Folkestad, Eika, Østerli, Årmotdalen, Åse, Stokland, Tveiten, Jørgedal, Vatnar og Roheimheia.


Når du går til betaling, og etter at du har lagt inn navn og epost, kommer det opp eit felt med Kalener Skriv inn årstalla. Her skriv du inn dei banda du skal ha.