Beltestakk, Gråkufte og Korttrøye

Kjøp
  • kr 80,00 NOK

Ein fotodokumentasjon frå Bø i Telemark 1860-1910.

Forfattarar: Anneliese Jantzen og Finn Rønning.

ISBN: 82-91-041-00-8

Årsskrift nr. 1 – 1990- Bø Bygdemuseum.

Telemark har særs rike folkedrakttradisjonar. Ein av dei mest kjende bunader i dag er beltestakken, som er tufta på draktskikken i Aust-Telemark i andre halvpart av 1800-talet.

Mannskleda frå same tida er gråkufte og korttrøye.

Ved å studere gamle fotografi kan ein få verdfull innsikt i mangfaldet i draktskikken.

Boka er meint å vera til hjelp for dei som vil stakke seg på gamalt vis i ein bunad som ligg innanfor ramma av folkedrakttradisjonen.